Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2012

slayerlemonade
 Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
slayerlemonade
2048 c326 500
Reposted fromkajt kajt viapawele pawele
slayerlemonade
1201 9cb7 500
Reposted fromarwen arwen viapawele pawele
slayerlemonade
9413 a8d9
Reposted fromairenaaa airenaaa viapawele pawele
slayerlemonade
3611 2a55
slayerlemonade
7558 7634
Reposted fromSchuyler Schuyler

August 01 2012

slayerlemonade
5420 916c
Reposted fromjust-delicious just-delicious viakeepfit keepfit
slayerlemonade
slayerlemonade
2432 ad89
slayerlemonade
2072 b293 500
Reposted byZuzankamusialkekarofornicationflower-powersave-picture-asPajexsmyrrrczasnazupesatriannablackcat13shaberEmmarettaininaaLittleBitOfEverythingsiriusminervajablkozcynamonemsofreakingkawaiilubudasave-picture-assave-picture-as
slayerlemonade
2281 a1f3
Reposted fromsail sail viagranda granda

July 29 2012

slayerlemonade
4817 2a68 500
piosenki
Reposted fromMoralio Moralio viastalkermarcus stalkermarcus
slayerlemonade
6162 2875 500
slayerlemonade
1068 5ae8 500
slayerlemonade
6581 1dbb 500
Reposted fromthomerth thomerth viastalkermarcus stalkermarcus
slayerlemonade
4521 ae6c
Reposted fromszuruburu szuruburu viastalkermarcus stalkermarcus
slayerlemonade
slayerlemonade
3094 e427
Reposted fromElPonderro ElPonderro viastalkermarcus stalkermarcus
slayerlemonade
Są rzeczy, o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— Stephen King
Reposted fromxxoxxo xxoxxo
slayerlemonade
9129 ce04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl