Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2012

slayerlemonade
2563 678f
Reposted frompalesoap palesoap viatishka tishka

October 31 2012

slayerlemonade


Reposted fromiminlove iminlove viabdsm-and-fetish bdsm-and-fetish

October 11 2012

slayerlemonade
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
slayerlemonade
2387 2529 500
hell yeah!
Reposted fromchigirl chigirl viaKisiel Kisiel
slayerlemonade
Więc idź, choćbyś wiedział, że zmierzasz do grobu.
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted fromwerterowska werterowska viaKisiel Kisiel
slayerlemonade

September 30 2012

slayerlemonade
gdy jednak wszystko zalezy od przypadku, musimy temu przypadkowi zaufac
— J.R.R. Tolkien
slayerlemonade
8338 a314
Tom <3 The best man ever!
slayerlemonade
8133 677b 500
Reposted byemilydayomakuro83anjelinabananaHaxi69

September 14 2012

slayerlemonade
Slayer must be touring Japan
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaero-Neo ero-Neo
slayerlemonade
1627 93d8
Why so serious?
Reposted bygaszka gaszka
slayerlemonade
trzeba się żegnać, by potem móc się witać
— sllem
slayerlemonade
Zabiję Cię jeśli umrzesz.
— chirurdzy
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacenturylove centurylove
slayerlemonade
1020 06f2 500
slayerlemonade
0587 3c4b
Reposted frompleaseinspireme pleaseinspireme
slayerlemonade
0588 0121
Reposted fromrihannnna rihannnna
slayerlemonade
0756 0744
Reposted frommotorcycles motorcycles

August 09 2012

slayerlemonade
5752 f11b 500
SUMMER <3
slayerlemonade
5576 54e0 500

August 05 2012

slayerlemonade
Play fullscreen
Pain <3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl